باهمستان مهاجر

ایرانیان سوئد: از هم گریز‌های به هم پیوسته

ایرانیان سوئد: از هم گریز‌های به هم پیوسته

یک وزیر در کابینه و هفت نماینده در پارلمان به اضافه ده‌‌ها عضو فعال در احزاب و گروه‌های سیاسی، سهم ایرانیان در سیاست سوئد است. ده‌ها استاد و پژوهشگر در دانشگاه‌ها، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، مجریان...