سیاست

تردید دارم این اعتراضات را بتوان جنبش نامید: گفتگو با آصف بیات

تردید دارم این اعتراضات را بتوان جنبش نامید: گفتگو با آصف بیات

مساله جنبش‌های اجتماعی تهیدستان در خاورمیانه همواره یکی از دلمشغولی‌های اصلی آصف بیات بوده است. وی از منظری جامعه‌شناسانه به شیوه‌های اعتراضی خاص تهیدستان در خاورمیانه و در شرایط غیردموکراتیک پرداخته است. سیاست‌های خیابانی و...

اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان: اشتراک در حفظ حکومت، اختلاف در راه‌حل آن

اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان: اشتراک در حفظ حکومت، اختلاف در راه‌حل آن

میشل توبمان روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی دو کتاب،‌ از جمله کتابی درباره زندگی‌ شخصی و سیاسی محمود احمدی‌نژاد، و چندین مقاله درباره ایران نوشته است. او همراه با رامین پرهام کتابی نیز درباره تاریخ انقلاب...

Page 3 of 4 1 2 3 4

تازه‌ها

زیمل و فلسفه پول

یقینِ خبرنگاری

چرا توانا نیست هر که داناست؟