فلسفه

از رواداری روشنگری تا سکولاریسم رادیکال

از رواداری روشنگری تا سکولاریسم رادیکال

فاجعه وقتی آغاز می‌شود که منّورالفکرهای اهل فلسفه ما، بدون شواهد کافی، با تعمیم‌های خیالی، فرضیه‌های جهان‌شمول عرضه می‌کنند. نسخه واحد پیچیدن برای دین، برای همیشه و همه جا و همه کس، نمونه‌ای از این‌گونه...

Page 2 of 2 1 2