نقد و اندیشه

در گذشت برنارد لوئیس، پژوهشگری که بازگشت اسلام‌گرایی را پیش‌بینی کرده بود

در گذشت برنارد لوئیس، پژوهشگری که بازگشت اسلام‌گرایی را پیش‌بینی کرده بود

برنارد لوئیس، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون و نویسنده مقاله «بازگشت اسلام» (۱۹۷۶) در حالی در صد و‌ یک سالگی درگذشت که خاورمیانه هنوز صحنه فعالیت گروه‌ها و دولت‌های افراطی اسلام‌گراست.

در سنجش چپ ایرانی: به مناسبت درگذشت داریوش شایگان و انتشار یادداشت فرج سرکوهی

در سنجش چپ ایرانی: به مناسبت درگذشت داریوش شایگان و انتشار یادداشت فرج سرکوهی

نمی دانم تعریف آقای نیکفر از اخلاق و فکر چیست. اما این را می دانم که نگاهی اجمالی به عملکرد چپ‌های ایرانی در تاریخ معاصر ایران، نافی این گفته‌ی آقای نیکفر خواهد بود. بعید است...

Page 1 of 2 1 2

تازه‌ها

زیمل و فلسفه پول

یقینِ خبرنگاری

چرا توانا نیست هر که داناست؟