جستار

در سنجش چپ ایرانی: به مناسبت درگذشت داریوش شایگان و انتشار یادداشت فرج سرکوهی

در سنجش چپ ایرانی: به مناسبت درگذشت داریوش شایگان و انتشار یادداشت فرج سرکوهی

نمی دانم تعریف آقای نیکفر از اخلاق و فکر چیست. اما این را می دانم که نگاهی اجمالی به عملکرد چپ‌های ایرانی در تاریخ معاصر ایران، نافی این گفته‌ی آقای نیکفر خواهد بود. بعید است...

پرسه در خاک غریب: بازنمود آسیب‌های روانیِ تبعید در ترانه‌

پرسه در خاک غریب: بازنمود آسیب‌های روانیِ تبعید در ترانه‌

هنرمندان، با توجه به حساسیت‌های بالاتری که نسبت به دیگر افراد جامعه دارند، در معرض آسیب‌هایی به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر هستند. در بررسی‌های بالینی در بین هنرمندان تبعیدی، بیشتر آنها احساس خمودگی، بی‌خوابی یا...

Page 1 of 2 1 2