جنگ‌های تازه‌نفس، جنگ‌های نفس‌گیر

تعدادی کمی از جنگ‌های هزاره‌ سوم مانند نبردهای کلاسیک میان دولت‌ها بود. برخی از آنها برای گرفتن دولت، برخی برای تصاحب منابع طبیعی و بعضی نیز از سوی پیکارجویان منطقه‌ای صورت گرفت. شکاف‌های قومی و مذهبی از عوامل عمده‌ جنگ‌های جدیدند. کتاب جنگ‌های جدید؛ فهم ستیزه‌های سده‌ بیست و یکم به ویراستاری دو پژوهشگر فرانسوی، به عامل سومی نیز اشاره می‌کند: جهانی‌سازی.

ادامه

از مهاجر بودن تا بودن به مثابه‌ مهاجر

مهاجرت، نخستین و واپسین انسان‌ها را به هم می‌پیوندد. شکل و معنای دوری از زادبوم یا بی‌خانمانی مدام دگرگون می‌شود. این مفهوم در دوران مدرن به مفهومی کلیدی در فلسفه، حقوق، سیاست و گستره‌های دیگر بدل می‌گردد. نیچه با اعلام «مرگِ خدا» از آگاهی انسان به فراقِ ابدی از وطنِ مألوف مابعدالطبیعی خویش سخن می‌گفت. بر خلافِ عصر اساطیر، سودای بازگشت شکوهمندانه به وطن، جز خیال‌اندیشیِ بی‌خبرانه و نافرجام نیست.

ادامه