عباس کیارستمی 77 ساله شد

عباس کیارستمی ۷۷ ساله شد. مردی که ما را در این این پهنه ی خاکستری دلپذیر، این ”چند روز در میان“،  دگر بار به تماشای برگ و برف و درخت دعوت می کرد، به مکث در بازی چوب و موج، به تماشای شیطنت کلاغها و درنگی بر هر آنچه هست در این فاصله ی میان سیاه و سپید. افسوس که او دیگر در میان ما نیست، باز هم ”مرگ صبوری نکرد، این مرگ حاصلخیز“.
پرهام دیده ور  عکاس و برپا کننده و گردآورنده  نمایشگاه (یک تکه زندگی) درباره این نمایشگاه می گوید:”  یک سال از آن اتفاق تلخ می گذرد و عباس کیارستمی دیگر در میان نیست. در این یک سال نکوداشت ها و نمایشگاه های بسیار به یاد او که به زیبایی زندگی را با تمام سادگی و شکوهش میدید و تصویر می کرد، برپا شده است و ای کاش این همه توجه در زمان حیات او اتفاق می افتاد و این خاک و  سرزمین به او که هرگز ار ریشه هایش جدا نشد و همیشه پر بار و سبز ماند، مهربانتر میبود. در ایده اولیه (یک تکه زندگی) به این نکته توجه داشتم که در اغلب نکوداشت ها و نمایشگاه هایی که به یاد و نام استاد برگذار شده، تمرکز و توجه نه به بینش که بیشتر به چهره نگاری از او بوده است. بینش و زاویه دید کنجاوی که بر ناب بودن لحظه های بی پیرایه زندگی  که به طور معمول در هیاهوی زندگی امروزی مغقول مانده اند تاکید داشت و آنرا صبورانه به تصویر می کشید و از مخاطب همین صبر را طلب می کرد که ساعتها به حرکت برگی در باد و یا بازی چوب و موج نگاه کند و زندگی را آنطور که رخ می دهد دوباره بیابد و شاهد باشد. در یک تکه زندگی تلاش من بر این بود که دیدگاه جستجوگر او به زندگی ترویج شود، با همان درک عمیق و ستودنی لحظه ها و تنها به صورت گری از هنرمند محدود نماند. لذا از آنجا که نقطه پایانی بر هنرمندی چون او، راه گشا و بی پیرایه، نمی توان قائل بود، در هفتاد و هفتمین سالگرد تولد او از ۷۷ هنرمند دعوت شد که هر کدام از منظر و زاویه شخصی خویش تکه ای از زندگی را ثبت کنند، و در نهایت این ۷۷ تکه زندگی را به عباس کیارستمی به پاس تمام زیبایی هایی که با ما به اشتراک گذارد تقدیم نمایند
 این نمایشگاه قرار است هر سال همزمان با سالروز تولد او  تکرار شود، سود حاصل از فروش آثار هنرمندان حاضر در یک تکه زندگی به پیشنهاد خانواده محترم کیارستمی و خواست هنرمندان همراه، با افتخار به بنیاد کودک اهدا خواهد شد.
ساعد نیکذات
جمشید بایرامی

جاسم غضبانپور

جعفر پناهی

ابراهیم حقیقی

محمود کلاری
صمد قربانزاده
پرهام دیده ور

ژوبین میراسکندری

مهرداد افسری