آرنت‌خوانی: مژگان قاضی‌راد

*برای تشویق مخاطبانِ به خواندنِ آثار هانا آرنت و تأمل بیشتر در اندیشه او، قلمرو به مخاطبان خود چنین پیشنهاد می‌کند:
اگر نوشته‌ای از هانا آرنت را خوانده‌‌اید، خودتان چند سطری انتخاب کنید، در زمانی زیر دو دقيقه بخوانید و ضبط ویدئویی کنید. در ابتدای آن منبعِ آن نقل قول را ذکر کنید. فایل ویدئویی را به نشانی ای میل زیر بفرستید تا در سایت قلمرو منتشر شود.
info@ghalamro.net