نگاه ماه

محیط زیست مسئله روشنفکر ایرانی نیست

می توان مدعی بود که سبزگرایی هنوز جریانی جدی و موثر در قشر روشنفکر ایرانی نیست و اگر مبنای تحول اجتماعی را مطالبات عمومی در نظر بگیریم می توان گفت در ایران به شکل حیرت انگیزی حفظ محیط زیست بیشتر مطالبه توده مردم است تا روشنفکران. چرا؟ این سوال را از جهانبگلو پرسیده ایم


کوچک احمقانه است؟

کتاب «کوچک احمقانه است»، نوشته ویلفرد بکرمان است که بیست و اندی سال پیش منتشر شد. ولی بازانتشار مداوم و ارجاع همیشگی به آن باعث می‌شود که بینگاریم این کتاب همچنان منبع کلاسیک‌ انکارکنندگان و مخالفان سبزها است. نویسنده کتاب معتقد است در اقتصاد کنترل شده (با هدف صیانت از محیط زیست) و در ابعاد انسانی کوچک هیچ برتری و کمالی نیست.


طبیعت و حاکمیت؛ فلسفه سیاسی در زمانه بحران زیست‌بومی

موضوع این جستار مطمئنا پیشنهاد راه‌حل‌های عملی فوری برای مشکل معاصر بحران زیست‌بومی نیست، بلکه پروراندن تأملی نظری بر حوزه‌هایی است که ناکافی بودن اصل حاکمیت را در آنجا مشاهده می‌کنیم. کار ما عبور از سیاست انسان‌ها، خاص‌گرا و خودبینی که بدون شک اساس بحران است، به سوی یک ژئوپولیتیک طبیعت است.


در ژرفای اقلیم‌گریزی رسانه‌ها

وقتی نزد زیست‌بوم‌شناسان بروید با جزئیات توضیح می‌دهند که رفتارها و سبک زندگی بشر چنان به اقلیم آسیب زده که چه بسا خود و تمدن انسانی را قربانی نابسامانی کنونی اقلیمی کرده باشد. ولی چرا رسانه‌های اروز جهان، ااین موضوع را سوژه‌ای مستقل و مهم فعالیت‌های رسانه‌ای نمی‌انگارند؟


غوغای تردید در محیط زیست‌گرایی

بیورن لومبورگ ، نویسنده جوان دانمارکی به خاطر کتاب پر فروش و بحث برانگیزش، «محیطزیستی شکّاک» به شهرت جهانی رسید. او در کتابش استدلال می‌کند بسیاری از هزینه‌ها و اقدامات دانشمندان و سیاست‌گذاران برای مقابله با گرمایش جهانی، سرانجام کمترین تأثیر را در افزایش دمای جهان خواهد داشت.

 


بحران محیط زیست می‌تواند خشونت را در خاورمیانه بگستراند

باربل هون ادر،  اکنون یکی از زنان سیاست‌مدار آلمان، از اعضای مؤثر حزب سبز و رئیس کمیته محیط زیست در مجلس آلمان است. باربل را عشق به سالم زیستن فرزندان و خانواده‌اش به سیاست کشاند. او  در گفت و گو با مجله قلمرو از نقش مؤثر زنان  در تلاش‌ها برای مهار بحران‌های زیست‌محیطی سخن گفته است.

چندرسانه ای
آرنت‌خوانی: مژگان قاضی‌راد

مژگان قاضی‌راد، نویسنده و  پزشک، بخش کوتاهی از کتاب انسان‌ها در عصر ظلمت، نوشته هانا آرنت با ترجمه مهدی خلجی را برای مجله قلمرو خوانده است.


آرنت‌خوانی: شهرنوش پارسی‌پور

شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی بخش کوتاهی از کتاب انسان‌ها در عصر ظلمت، نوشته هانا آرنت با ترجمه مهدی خلجی را برای مجله قلمرو خوانده است.


آرنت‌خوانی: علیرضا رحیمی‌نژاد

علیرضا رحیمی‌نژاد از مخاطبان مجله قلمرو در ویدیویی کوتاه بخشی از کتاب خشونت نوشته هانا آرنت را خوانده و برای ما فرستاده است.


آرنت‌خوانی: آذر شیر

آذر شیر، بخشی از مقدمه کتاب انسان‌ها در عصر ظلمت، نوشته هانا آرنت با ترجمه مهدی خلجی را برای مجله قلمرو خوانده است.


آرنت‌خوانی: سعید مقدم

سعید مقدم، مترجم کتاب میان گذشته و آینده- هشت تمرین در اندیشه سیاسی، نوشته‌ هانا آرنت بخشی از این کتاب را برای مجله قلمرو خوانده است.